Groepsbestuur

Het groepsbestuur van de vereniging Scouting St.George wordt gevormd door de volgende personen:

Het groepsbestuur is bereikbaar onder het mailadres: bestuur@stgeorge.nl.

Naast het groepsbestuur bestaat er ook nog een stichtingsbestuur, welke verantwoordelijk is voor het onderhoud van het scoutinggebouw. De groepsvoorzitter is algemeen lid van het stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur is bereikbaar onder het mailadres: stichtingsbestuur@stgeorge.nl.

Groepsvoorzitter

Hij is het gezicht van de groep naar buiten,  zowel naar Scouting Nederland als naar andere organisaties. Hij zit en bereid de vergaderingen voor van de groepsraad en het groepsbestuur. Verder vertegenwoordigt hij  ook de groep in de stichting die het gebouw beheert. Tot slot coördineert hij de bestuurs- en groepsactiviteiten.

Groepssecretaris

Zij stelt samen met de groepsvoorzitter de agenda vast van de groepsraden en bestuursvergaderingen. Zij notuleert bij de vergaderingen van het bestuur en de groepsraad. Zij verzorgt de inkomende en uitgaande post.

Groepspenningmeester

De Penningmeester beheert en verzorgt de financiële administratie van de groep en controleert de administratie van de speltakken. De penningmeester houdt zich bezig met de ledenadministratie en werkt deze bij in het landelijk systeem van Scouting Nederland. Verder houdt hij zich bezig met de inning van de contributie. Tot slot coördineert hij de jaarlijkse geldactie.

Groeps-/Praktijkbegeleiders

Alhoewel Scouting Nederland een duidelijk onderscheid maakt tussen de functie groepsbegeleider en praktijkbegeleider, hebben we er bij St.George voor gekozen deze functies te combineren omdat het begeleiden van teams en individuele leidinggevenden nauw verbonden is met het ontwikkelen van hun competenties.

Onze groeps-/praktijkbegeleiders bevorderen de kwaliteit van het scoutingspel binnen de speltakken. Hiertoe bezoeken zij regelmatig de opkomsten en de programma-/kampbesprekingen. Verder  begeleiden zij nieuwe leiding en ondersteunen bij het opleidingstraject van leidinggevenden, welke wordt aangeboden door Scouting Nederland (Scouting Academy).