Activiteiten

Wekelijks zijn er op vrijdag en zaterdag opkomsten, die gehouden worden in het groepsgebouw in het Asserbos. Tijdens deze opkomsten doen we van alles, varierend van typische scoutingtechnieken (knopen, vuur maken, lopen) tot bosspellen en creatieve activiteiten. Een paar keer per jaar is de hele groep bij elkaar voor een activiteit, onder andere wanneer kinderen naar de volgende speltak gaan op de St. Georgedag. Naast de wekelijkse opkomsten worden er gedurende het jaar verschillende kampen gehouden. Het aantal kampen per jaar en de lengte ervan verschilt per speltak.

Speltakken

Scouting St. George is een gemengde scoutinggroep. In alle groepen werken en spelen jongens en meiden dus samen met elkaar. Op deze manier leren ze al vroeg samen te werken met verschillende karakters. Wel maken we onderscheid in leeftijdsgroepen, speltakken genoemd. Hierdoor is het mogelijk om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Bij de jongere speltakken is het thema bijvoorbeeld belangrijker, terwijl in de oudere speltakken de nadruk wordt gelegd op bijvoorbeeld leiderschap en organiseren. 

Lid worden

Scouting staat voor uitdaging! Al vanaf 5 jaar kun je lid worden. Als je lid wilt worden van St. George kun je eerst drie keer komen kijken. Je doet dan mee aan alle activiteiten en je maakt voor het eerst kennis met Scouting en met de groep. Mocht je het na drie keer niets vinden, dan ben je nergens toe verplicht. Vind je het wel leuk, dan wordt je lid en mag je iedere week komen. Wanneer je een paar maanden lid bent word je geïnstalleerd en mag je je Scoutfit dragen. Op dat moment hoor je er echt bij!

Locatie

Standaard opkomst tijden

Bevers Zaterdag
10.15-12.45
Orion welpen Zaterdag
10.00-13.00
Indus welpen Zaterdag
14.00-16.30
Scouts Vrijdag
19.00-21.30
Explorers Vrijdag
19.30-22.00
Dreackenstam Zaterdag 1
19.30-22.00
Dino stam Zaterdag 2
19.30-22.00

1 Alleen in de even weken
2 Eens in de 8 weken

Agenda