Organisatie

De Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakken genoemd. Zo kent de groep bevers, welpen, scouts, explorers en verschillende stammen.. Iedere speltak kent een leidingteam waarvan een persoon teamleider en aanspreekpunt is.

De groepsraad is het hoogste orgaan van onze groep, daar worden alle besluiten genomen over groepszaken. De groepsraad bestaat uit alle kaderleden, het groepsbestuur en twee afgevaardigden van de stam. Het beheer en het onderhoud van het scoutinggebouw is ondergebracht in de beheerstichting “Scouting Sint George”. Het dagelijkse bestuur van de stichting bestaat uit ouders, deskundigen en afgevaardigden van de groepsraad. Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groep en coördineert het beleid.

Groepsstructuur