Dinostam

In januari 2023 is de nieuwste speltak van de St. George opgericht, een plusscoutskring: de Dinostam. Een speltak voor ‘dinosauriërs’, een soort rusthuis voor mensen met een mentale leeftijd van 40+ die nog wel ‘iets’ met scouting willen doen.

We willen de (oud-)leden van Scouting St. George Assen aanspreken die zich nog betrokken voelen bij de groep en laag frequent met elkaar scouting willen beleven. Wij verwachten van alle leden van de plusscoutskring een actieve bijdrage aan scouting. We zijn hiermee een aanvulling op de Draeckenstam en de Plusstam.

Onze Doelstelling

 1. Plezier maken met mensen die zich
  verbonden voelen met scouting.
 2. Actief ondersteunen van Scouting
  St. George Assen (of andere
  scouting organisaties).

Voorbeelden Actieve Ondersteuning

 • Tocht organiseren voor een andere speltak
 • Kloven van brandhout
 • Schoonmaken van het troepgebouw
 • Kennis delen tijdens activiteiten/trainingen
 • Vaste vrijwilligersfunctie
 • Klusjes in/om het troepgebouw
 • Bestuursfunctie binnen de plusscoutskring

Praktische Zaken

 • Frequentie: elke 8 weken, zaterdagavond
 • Tijd: 19:30 – 22:00 uur
 • Contributie: gelijk aan jeugdleden
 • Minimum leeftijd: 22 jaar
 • Aantal leden: min. 6, ideaal 16, max. 20
 • Locatie: bij/in het troepgebouw
 • Bestuur: benoeming per jaar
 • Afvaardiging groepsraad: bij toerbeurt