Contributie

Alle jeugdleden van St. George betalen evenveel contributie. De contributie voor ieder lid bedraagt € 31,50 per kwartaal. De contributie zal per kwartaal geïncasseerd worden. Hiervoor is een machtiging nodig. De machtiging zit bij het aanmeldingsformulier.

Beide formulieren moeten ingevuld en ondertekend worden. De getekende formulieren kunnen gemaild worden naar de penningmeester, penningmeester@stgeorge.nl. Zonder getekende machtiging kun je geen lid worden van onze vereniging.

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie, dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

De gemeente Assen heeft een regeling voor mensen met een laag inkomen die hier te vinden is.

Beëindiging van het lidmaatschap moet minimaal drie maanden voor het einde van een kwartaal schriftelijk bekend zijn bij de leiding en bij de penningmeester (penningmeester@stgeorge.nl). Bij het tussentijds stopzetten van het lidmaatschap wordt geen restitutie van de kwartaal contributie gegeven. 

Kampgeld

De kampen staan financieel los van de contributie en wordt voor een kamp wordt door de leiding van de speltakken bepaald. De prijs is onder andere afhankelijk van het programma en de locatie van het kamp. Voor een weekendkamp wordt ongeveer 10 tot 15 euro gevraagd, een zomerkamp van een week kost ongeveer 80 tot 120 euro. Bij deze bedragen zitten onder andere eten, drinken, terrein/gebouwhuur en verzekering inbegrepen.

Voor een kamp verspreidt de leiding een opgavebrief voor het kamp onder de kinderen. In de opgavebrief zit ook een formulier voor de opgave van het kamp. Ook bevat de opgavebrief informatie of over de locatie, vervoer van en naar het kamp, de kampprijs en de betalingstermijn. Als het kampgeld voor (een door de leiding vastgestelde) datum is overgemaakt op de speltak rekening wordt (een vooraf bepaalde) korting van ongeveer 10% gegeven.

Als een kind meer dan twee weken voor het kamp weer wordt afgemeld krijgen de ouders 75% van de kampkosten terug. Indien minder dan twee weken van tevoren wordt afgemeld blijft het volledige kampgeld verschuldigd. Als een kind niet op komt dagen op het kamp, wordt er geen kampgeld terug betaald. Deze regels worden onderaan elke brief over het kamp vermeld.

Gaat een kind onverwachts niet mee op kamp i.v.m. ziekte wordt er gekeken hoeveel geld er al is uitgegeven door de leiding, het resterende bedrag wordt terugbetaald aan de ouders.

Meedoenregeling

Hoewel Scouting een relatief goedkope hobby is, is het bedrag dat bijvoorbeeld voor kampen betaald moet worden voor sommige gezinnen te hoog. Om deze reden zijn wij aangesloten bij de meedoenregeling van de gemeente Assen. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.assen.nl/kindpakket-assen-ieder-kind-doet-mee onder het kopje buitensport. Ook is er de mogelijkheid in overleg met de penningmeester de kosten te spreiden over het gehele jaar.