bevers RGB small welpen RGB small scouts RGB small explorers RGB small roverscouts RGB small
Bevers Welpen Scouts Explorers Stam
5½-7 jaar 7-11 jaar 11-15 jaar 15-18 jaar 18 jaar en ouder

 

Voor elke leeftijdscategorie is er een speltakspeltakDefinition: Een speltak is de benaming die Scouting Nederland gebruikt om een leeftijdsklasse aan te geven waarin scoutingactiviteiten worden ondernomen. Naast ee...
. St. George heeft speltakken in vijf verschillende leeftijdscategorieën.

Bevers zijn kinderen van vijf tot zeven jaar, de Bevers hebben zaterdag ochtend opkomst. Welpen is de volgende speltak, deze kinderen hebben een leeftijd van zeven tot elf jaar. St. George heeft twee welpen groepen, de Orion die zaterdag ochtend opkomst heeft en de Indus die zaterdag middag opkomst hebben. Leden van de leeftijd tussen de elf en de vijftien jaar, zitten bij de speltak die de Scouts heet. De Scouts hebben vrijdag avond opkomst net zoals de Explorers. Alle Explorers hebben de een leeftijd tussen de vijftien en achttien jaar. De laatste speltak is de Stam; alle Stam leden zijn achttien jaar of ouder en eens in de twee weken op zaterdag avond is de Stam opkomst.