draeckenstam logo smallDraeckenstam is de de stamgroepstamDefinition: Een stam is een "eenheid" Roverscouts (18-21 jaar) of Plusscouts (21+) bij Scouting Nederland. Elke stam kent een stambestuur, die bestaat uit de stam...
van Scouting St.George uit Assen. Als je 18 jaar bent geworden kun je overvliegen naar de stam. Om de twee weken op zaterdagavond hebben we opkomstopkomstDefinition: De Opkomst is het, meestal wekelijks, moment dat een speltak samenkomt. Tijdens een opkomst start met een opening waarna het programma varieert, een o...
. Naast de eigen opkomsten helpen we ook de andere speltakken. Geen leiding, wel actief willen zijn ...Wil je toch af en toe langs komen dan kun je bij de plusscouts (23 jaar of ouder) terecht. Eens per maand is er een gezamenlijke opkomst van de stam en de plusscouts.

Opkomsten

De leden van de stam zijn zelf verantwoordelijk voor het programma. Elke opkomst organiseren twee of meerdere leden een programma. Enkele voorbeelden zijn:
Running diner, kerstdiner waarbij elk gerecht op een andere plek wordt voorbereid en genuttigd. Om op de verschillende locaties te komen fietsten we met de groep.
Oliebollenactie, elk jaar op oudjaarsdag zijn er leden die voor dag en dauw oliebollen bakken om te bezorgen bij iedereen die maar besteld. Hiermee verdienen we wat voor de pot van de stam.

Kampen

De stam gaat elk jaar met pinksteren net als de andere speltakken naar het Noordelijk Pinkster KampNoordelijk PinksterKamp (NPK)Definition: Het Noordelijk PinksterKamp (NPK) is het grootste jaarlijks terugkerende scoutingkamp van Europa. Het hele kamp duurt van vrijdag tot en met dinsdag v...
(NPK). Tijdens het NPK "runt" de stam een horeca gelegenheid genaamt "de Zeef". Ook heeft de stam één keer per jaar een weekendkamp.

Installatie

Als een Explorer over is gevlogen naar de Stam of als er iemand nieuw bij komt, dan is er eerst een introductietijd. In die tijd heeft de nieuwe stamlid de gelegenheid om te kijken of hij of zij het leuk vindt bij de stam. Na de introductie periode is het tijd om geïnstallerd te worden, voor de installatieinstallerenDefinition: De installatie is de traditionele scoutingceremonie die een nieuw lid van een speltak verwelkomt als volwaardig lid. Na de installatie mag het nieuwe ...
zijn wel een paar installatie eisen zoals het organiseren van een opkomst. Het installeren van nieuwe stamleden gebeurt meestal tijdens St. Georgedag in februari.

Stam weekendkamp 2015 Stam oliebollen 2015Stam opkomst 2015

Standaard
Opkomst-
tijden

 

Bevers   Zaterdag   10:15-12:45
Orion Welpen   Zaterdag   10:00-13:00
Indus Welpen   Zaterdag   14:00-16:30
Scouts   Vrijdag   19:00-21:30
Explorers   Vrijdag   19:30-22:00
Stam   Zaterdag*   19:30-22:00


* alleen in de even weken