Bij de Scouts (11 tot 15 jaar) wordt veel gedaan in patrouilles. Elke patrouille bestaat uit Scouts van verschillende leeftijden. In deze kleine groepjes worden ze steeds zelfstandiger. De jongste scouts leren van de oudere Scouts. En de leiding houdt op afstand een oogje in het zeil. Tijdens de opkomstenopkomstDefinition: De Opkomst is het, meestal wekelijks, moment dat een speltak samenkomt. Tijdens een opkomst start met een opening waarna het programma varieert, een o...
worden de Scouts spelenderwijs allerlei technieken aangeleerd. Er wordt geoefend met knopen en pionierenpionierenDefinition: Pionieren is het maken van bouwwerken en objecten van (pionier)palen en (pionier)touw met behulp van sjorringen (een soort knopen). Het is een onderde...
, zodat ze tijdens een kamp hun eigen keuken en vuurtafel kunnen bouwen. Meestal wordt er tijdens een kamp door de patrouilles zelf gekookt. En om een hike (tocht van minimaal twee dagen) of speurtocht te kunnen lopen, is het nodig om te weten hoe een kompas werkt.

De Opkomsten

Er zitten op het moment zo'n 30 Scouts bij de groep. Zij zijn verdeeld in 6 patrouilles (Cobra's, Haviken, Wolven, Panters, Leeuwen en Kievieten) met elk ongeveer 5 Scouts. Zij hebben een eigen kas en kasboek en een eigen logboek. Elke Scout neemt op vrijdagavond tien eurocent mee naar de opkomst en stort dat in de patrouillekas. De Scouts houden dit zelf bij en beslissen zelf wat ze met het geld gaan doen. In het logboek wordt elke week door iemand geschreven wat er tijdens de opkomst is gebeurd.

De Kampen

Tijdens een scoutingseizoen organiseert de Scoutsleiding een aantal kampen. In het voorjaar is er een weekendkamp en wordt er in een gebouw geslapen. Met de pinksterdagen is er het NPKNoordelijk PinksterKamp (NPK)Definition: Het Noordelijk PinksterKamp (NPK) is het grootste jaarlijks terugkerende scoutingkamp van Europa. Het hele kamp duurt van vrijdag tot en met dinsdag v...
(een kamp met 3000 andere Scouts, Welpen, Bevers en Explorers). Tijdens dit Noordelijk Pinkster Kamp wordt er in tenten geslapen evenals in de zomervakantie als de Scouts een week op zomerkamp gaan. Landelijk worden er ook nog drie weekendkampen georganiseerd. (in de herfst-, kerst- en paas- vakantie). Eén keer in de vier jaar gaan de Scouts samen naar een Jamboree of ander buitenlands kamp. Gelegenheid genoeg dus om er als scout eens tussen uit te gaan.

Scouts 2019 1Scouts 2019 4Scouts 2019 2Scouts spelletjes zomerkamp heel Smeerling bakt

Standaard
Opkomst-
tijden

 

Bevers   Zaterdag   10:15-12:45
Orion Welpen   Zaterdag   10:00-13:00
Indus Welpen   Zaterdag   14:00-16:30
Scouts   Vrijdag   19:00-21:30
Explorers   Vrijdag   19:30-22:00
Stam   Zaterdag*   19:30-22:00


* alleen in de even weken

Leiding