De Scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, ook wel speltakkenspeltakDefinition: Een speltak is de benaming die Scouting Nederland gebruikt om een leeftijdsklasse aan te geven waarin scoutingactiviteiten worden ondernomen. Naast ee...
genoemd. Zo kent de groep beversbeversDefinition: De Beverspeltak is de speltak voor de jongste scouts. De kinderen tussen 5½ en 7 jaar spelen in het thema dorp Hotsjietonia. Bevers...
, welpenwelpenDefinition: De speltak met kinderen vanaf 7 jaar tot 11 jaar zijn de Welpen. Een welpen groep bestaat uit ongeveer 20 kinderen met een maximum van 24 kinderen. Ti...
, scoutsscoutsDefinition: De speltak voor scoutingleden van 11 tot 15 jaar heet Scouts. Bij de Scouts wordt veel gedaan in patrouilles. Elke patrouille bestaat uit Scouts van v...
, explorersexplorersDefinition: Explorers is de naam van de Speltak voor leden van 15 tot en met 18 jaar oud. Explorers bedenken en organiseren veel van de programma's zelf. In klein...
en roverscoutsstamDefinition: Een stam is een "eenheid" Roverscouts (18-21 jaar) of Plusscouts (21+) bij Scouting Nederland. Elke stam kent een stambestuur, die bestaat uit de stam...
. Iedere speltak kent een leidingteamleidingDefinition: Leiding staat voor de leidinggevenden bij één van de leeftijdsgroepen (speltakken). Zij zorgen als team voor een te gek programma voor d...
waarvan een persoon teamleider en aanspreekpunt is.

De groepsraadgroepsraadDefinition: De groepsraad is het hoogste orgaan van onze groep, daar worden alle besluiten genomen over groepszaken. De groepsraad bestaat uit alle kaderleden, he...
is het hoogste orgaan van onze groep, daar worden alle besluiten genomen over groepszaken. De groepsraad bestaat uit alle kaderleden, het groepsbestuur en twee afgevaardigden van de stam (roverscouts speltak). Het beheer en het onderhoud van het scoutinggebouw is ondergebracht in de beheerstichting "Scouting Sint George". Het dagelijkse bestuur van de stichting bestaat uit ouders, deskundigen en afgevaardigden van de groepsraad. Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groep en coördineert het beleid.

Groepsstructuur