De Scoutingwet en -belofte maken onderdeel uit van de Scoutingtraditie en worden opgezegd tijdens de installatie van een nieuw lid van de speltak.

Belofte

Voor bevers

‘Ik beloof1 mijn best te doen een goede bever te zijn. Samen te spelen en samen te delen.’

Toelichting bij het gebruik van de belofte bij bevers

Bevers kunnen de tekst netjes opzeggen en uit hun hoofd leren, maar de belofte heeft voor de meeste bevers nog geen inhoudelijke betekenis. Je moet er niet vanuit gaan dat bevers hetzelfde begrip van een belofte hebben als oudere kinderen. Beloven is voor kinderen van deze leeftijd namelijk nog een vrij abstract begrip.

Voor welpen

'Ik beloof1mijn best te doen een goede welp te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de welpenwet. Jullie kunnen op mij rekenen.'

Voor scouts

'Ik beloof1 mijn best te doen een goede scout te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet. Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen. Jullie kunnen op mij rekenen.'

Voor explorers

'Ik beloof1 mijn best te doen een goede explorer te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet. Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen. Ik wil de kansen die ik krijg benutten, door zo goed mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter beschikking staan. Jullie kunnen op mij rekenen.'

Voor roverscouts

'Ik beloof1 mijn best te doen een goede roverscout te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet. Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen. Ik wil de kansen die ik krijg benutten, door zo goed mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter beschikking staan. Ik wil ontdekken op welke manier ik een bijdrage kan leveren aan de samenleving, zowel binnen als buiten Scouting. Jullie kunnen op mij rekenen.'

Voor leidinggevenden

'Ik beloof1 mijn best te doen goede leiding te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet. Ik wil jullie helpen goede scouts te zijn en jullie stimuleren in je ontwikkeling. Ik wil dit samen met de andere leiding doen. Jullie kunnen op mij rekenen.'

Deze belofte voor leidinggevenden kent twee facultatieve mogelijkheden:

  1. Leidinggevenden die dit willen, kunnen de naam van de speltak toevoegen aan het woord ‘leiding’. De groep neemt hierin een besluit.
  2. Leidinggevenden die dit willen, mogen een eigen tekst toevoegen aan de bestaande beloftetekst. De huidige tekst is richtinggevend kader.

Voor (plusscout)leden

'Ik beloof1 mijn best te doen in mijn rol een goede bijdrage te leveren aan Scouting. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Scoutingwet. Ik doe mijn best een bijdrage te leveren aan de samenleving, zowel binnen als buiten Scouting. Jullie kunnen op mij rekenen.'

1: Facultatief is hier de toevoeging ‘met de hulp van God’, waarmee God staat voor de verschillende benamingen die hier vanuit verschillende geloofsrichtingen voor worden gebruikt.

Wet

Beverwet

'Ik ben een bever. Wat bevers doen, doen we samen.'

Welpenwet

'Een welp speelt samen met anderen in de jungle. Een welp is eerlijk, vriendelijk en zet door. Een welp zorgt goed voor de natuur.'

Scoutingwet (voor iedereen vanaf 11 jaar)

'Een scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld te ontdekken en deze meer leefbaar te maken. Een scout is eerlijk, vriendelijk en zet door. Een scout is trouw, waardebewust en zorgt goed voor de natuur. Een scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen.'

Toelichting op de term 'waardebewust'

Het woord 'waardebewust' doelt erop dat Scouting aan leden wil meegeven dat er veel waarde in dingen en situaties zit, waarvan het de bedoeling is dat die wordt opgemerkt of bewust wordt beleefd, zodat zorgvuldig omgegaan wordt met dingen, de omgeving of situaties. Met waardebewust wordt dan ook bedoeld dat scouts zich bewust zijn van de waarde die dingen hebben, zodat ze bewuste en duurzame afwegingen kunnen maken.

Laat je uitdagen!

 

Contact

Gebruik het contactformulier voor kijken of lid worden, gebouw verhuur en materiaal verhuur.
Of mail ons op een van de e-mail adressen die aangeven zijn op de adressen die zijn weergegeven op de contactpagina