Naast de bestuursfuncties en personen kennen binnen de vereniging scouting St George nog de volgende functies en commissies die geen onderdeel uit maken van het bestuur maar haar wel ondersteunen.

Wachtlijst

Deze functie wordt vervuld door Esther Steen Koopmans. Zij zorgt ervoor dat kinderen die willen komen kijken de juiste informatie krijgen over de speltak en de eventuele wachtlijsten.

Materiaalmeester

Deze functie wordt vervuld door Norman Wiggers. Hij is verantwoordelijk voor het materiaal van de groep. Hij coördineert de opslag en uitgifte van kampmateriaal. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het onderhoud, reparatie en het signaleren van vervanging van het kampmateriaal.

Activiteitencommissie

Deze commissie bestaat uit de volgende personen: Carina Westen, Jet Joling- van de Klok, Nicolette Kajim en Sabine Reening-Holscher. De commissie houdt zich bezig met het organiseren van groepsactiviteiten, zoals de beide St George dagen in het voor- en najaar. Daarnaast coördineren en organiseren ze jaarlijks de Scout it Out.

Notulist van de groepsraad

De notulist van de groepsraad, maakt de notulen van de groepsraad en verspreidt deze onder de leden van de groepsraad. Deze functie wordt uitgevoerd door Lies Lucassen.

Vrijwilligers