Beste leden van scouting St. George en ouders/verzorgers,

Sinds 1 juni zijn de maatregelen voor (sport)verenigingen versoepeld, en dus ontstaat er ook voor jullie weer meer ruimte.
In de bijlage van deze mail vinden jullie de nieuwe richtlijnen.

De aangepaste opkomsttijden houden we in ieder geval tot de zomervakantie aan. Voor de scouts betekent dit dat er nog steeds in twee groepen opkomsten worden gehouden.

De belangrijkste aanpassingen noemen we hier even per speltak:

Bevers
Er zijn geen afstandsbeperkingen meer van kracht tussen voor bevers en de leiding. Tussen leiding en ouders en leiding onderling blijft de 1,5m-regel wel van kracht.
Er mag weer een broodje gebakken worden of iets worden gekookt.
Bij heel slecht weer mogen de bevers even schuilen in het gebouw. Volledige binnen opkomsten kunnen nog niet.

Welpen
Er zijn geen afstandsbeperkingen meer van kracht tussen welpen en leiding. Tussen leiding en ouders en leiding onderling blijft de 1,5m-regel wel van kracht.
Er mag weer een broodje gebakken worden of iets worden gekookt.
Bij heel slecht weer mogen de welpen even schuilen in het gebouw. Volledige binnen opkomsten kunnen nog niet.

Scouts tot en met 12 jaar oud
Er zijn geen afstandsbeperkingen meer van kracht tussen scouts en leiding. Tussen leiding en ouders en leiding onderling blijft de 1,5m-regel wel van kracht.
Er mag weer een broodje gebakken worden of iets worden gekookt.
Bij heel slecht weer mogen de Scouts even schuilen in het gebouw. Volledige binnen opkomsten kunnen nog niet.

Scouts vanaf 13 jaar oud
Er zijn geen afstandsbeperkingen meet van kracht tussen de scouts onderling. Tussen leiding en ouders en leiding onderling blijft de 1,5m-regel wel van kracht.
DIT BETEKENT DAT WE DE 1,5 METER AFSTAND TUSSEN SCOUTS NIET MEER ZULLEN HANDHAVEN OF KUNNEN GARANDEREN. ALS JIJ OF JE OUDERS ZICH DAAR NIET PRETTIG BIJ VOELEN RADEN WE AAN JE AAN TE SLUITEN BIJ DE ONLINE OPKOMSTEN.
Er mag weer een broodje gebakken worden of iets worden gekookt.
Het gebouw is in beginsel alleen open voor toiletbezoek. Bij heel slecht weer kan er alleen even met toestemming van de leiding worden geschuild als de 1,5 m-regel door iedereen wordt nageleefd.

Explorers
Er zijn geen afstandsbeperkingen meet van kracht tussen de Explorers onderling (wel tussen Explorers en leiding, ouders en leiding en leiding onderling)
DIT BETEKENT DAT WE DE 1,5 METER AFSTAND TUSSEN EXPLORERS NIET MEER ZULLEN HANDHAVEN OF KUNNEN GARANDEREN. ALS JIJ OF JE OUDERS ZICH DAAR NIET PRETTIG BIJ VOELEN RADEN WE AAN JE AAN EVEN NIET NAAR DE OPKOMSTEN TE KOMEN.
Er mag weer een broodje gebakken worden of iets worden gekookt.
Het gebouw is in beginsel alleen open voor toiletbezoek. Bij heel slecht weer kan er alleen even met toestemming van de begeleiding worden geschuild als de 1,5 m-regel door iedereen wordt nageleefd.

EN DE CLIFFHANGER VAN DIT VERHAAL.....
Wij kijken reikhalzend uit naar komende maandag 8 juni, de dag waarop er een advies wordt verwacht rondom het houden van jeugd- en zomerkampen.
We hopen natuurlijk heel erg dat er deze zomer nog scoutingtenten kunnen worden opgezet, en dat jullie allemaal lekker op kamp kunnen met elkaar.
Dus nog even duimen tot maandag en dan laten we jullie zo snel mogelijk weten of, en zo ja, hoe de zomerkampen zullen worden gehouden.

Hartelijke groet
Het groepsbestuur

 


Beste leden van scouting St. George en jullie ouders/verzorgers,

Allereerst willen we jullie heel erg bedanken voor de goede manier waarop jullie invulling hebben gegeven aan de opkomsten op afstand en online! Ook in deze tijd zijn jullie echte scouts gebleven.

Het goede nieuws is dat er licht aan het einde van de "scouting- tunnel" is! Dankzij de vrsoepelde maatregelen van de overheid voor jeugd en jongeren is het ook voor ons mogelijk om te starten met opkomsten in het bos. We starten daarmee op 8 en 9 mei.

Voordat we van start kunnen gaan is het belangrijk dat jullie begrijpen dat dat alleen kan als iedereen zich houdt aan regels en afspraken die nodig en verplicht zijn. We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, Scouting Nederland en de gemeente Assen. Alleen als je je aan de afspraken kan houden, ben je welkom om het fantastische scoutingspel met elkaar, met de nieuwe regels, te spelen.

De opkomsttijden zijn soms anders dan dat je gewend bent. Dit is om de hoeveelheid kinderen op het terrein te spreiden. Ook het halen en brengen hebben we anders geregeld dan normaal. Net zoals bij sportverenigingen zijn er ook bij scouting geen ouders op het terrein toegestaan.

Om te starten met onze scoutingactiviteiten is het een verplichting dat er een toezichthouder, buiten de leiding om, aanwezig is op het terrein. Deze toezichthouder zal er op toezien dan een ieder de richtlijnen en regels naleeft.

Om het fysieke contact tussen ouders en leiding zo klein mogelijk te houden vragen we de ouders verzorgers en jullie zelf om alle vragen en opmerkingen graag via email, telefoon of WhatsApp aan de leiding van uw kind voor te leggen. Bij het afzetten op de parkeerplaats of aan de Beilerstaat is het niet de bedoeling dat leiding in gesprek gaat met individuele ouders.

Bij verkoudheid, koorts of andere ziekteverschijnselen kom je niet naar de opkomst en meld je je met die reden af bij de leiding.

Omdat we bij onze groep werken met kinderen en jongeren in verschillende leeftijdsgroepen en er daardoor ook per groep soms verschillende regels en afspraken zijn, hebben we per speltak een handleiding gemaakt met de specifieke regels en afspraken die voor die doelgroep gelden. Dit is in de bijlage bij de mail van 3 mei opgenomen. De leiding van de speltak communiceert speltak-specifieke afspraken of mededelingen via de ouder-app.

In de mail vind je dus per speltak de specifieke regels en afspraken. Lees daarom de bijlage goed door.

Ondanks alle noodzakelijke regels en afspraken is het vooral fijn dat we weer een start kunnen maken met ons scoutingspel.
We hopen dat iedereen er zin in heeft, veel plezier de komende weken!

Met vriendelijke groet,
Bestuur en Leiding van Scouting St. George

 


 

Beste ouders, verzorgers, leden en vrijwilligers,

Jullie hebben zojuist waarschijnlijk meegekregen dat alle bijeenkomsten in NL (ook beneden 100 personen) tot 1 juni dienen te worden afgelast.
Dat geldt dus ook voor onze jubileum-Workshopdag en alle scoutingopkomsten.

We plannen vooralsnog geen nieuwe Workshopdag maar wachten de ontwikkelingen rond Corona voorlopig af. Ik wil iedereen die een workshop had aangemeld bedanken voor die bereidwilligheid en inzet.

Mogelijk worden er voor leden alternatieve digitale opkomsten (via I-Scouting/Leiding) verzorgd. Jullie krijgen daar uiteraard via e-mail of andere apps bericht van.

Ik wens jullie namens het bestuur de komende maanden sterkte.

Met vriendelijke groet,
Albert Jan Meeuwissen
Groepsvoorzitter St. George


Beste leden en ouders/verzorgers,

De meesten van jullie zullen de landelijke berichten over het Coronavirus hebben meegekregen. Als Scoutinggroep volgen wij deze uiteraard ook en wij volgen daarin zo goed mogelijk de adviezen van het rijk en Scouting Nederland.

Scouting Nederland heeft vandaag geadviseerd om alle activiteiten, zoals opkomsten, kampen, vergaderingen en andere activiteiten af te lasten tot 31 maart.
De St. Georgegroep volgt dit advies.

Dit betekent dus dat alle opkomsten op vrijdag en zaterdag de komende drie weken niet door gaan. Ook het weekend-welpenkamp gaat daarom niet door. We bezien of dat op een later tijdstip alsnog doorgang kan vinden.
Ook NL-doet, waaraan wij met velen van jullie anstaande zaterdag zouden deelnemen, gaat niet door.

Op deze manier werken we samen aan het tegengaan van de verspreiding van het virus. Via e-mail zullen wij jullie op de hoogte houden van nadere besluiten.

Ik dank jullie namens het bestuur en de leiding voor je medewerking.

Met vriendelijke groet,
Albert Jan Meeuwissen
Groepsvoorzitter scouting St. George